حمله اعراب به ایران
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب به حمله اعراب به ایران در زمان خلفای نخستین پرداخته شده است و شبهات مربوط به این حمله از قبیل علل حمله ، بررسی خسارات وارده مثل کتابسوزی ، نقش حضرت علی علیه السلام در این فتح ، شرکت حسنین علیهماالسلام ، بحث کشتار و ...پرداخته شده و به شبهات پاسخ داده شده است