در دانشگاه کربلا
51 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات همایش امام حسین علیه السلام /ج 4/141/مجمع جهانی اهل بیت
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به شهدای کربلا و درسهایی که از آن بزر گواران می شود آموخت پرداخته است ، چون این همایش در سال عزت و افتخار حسینی بر گزار شده بود در ابتدای مقاله شعری آمده که حروف اول ابیات اول را اگر کنار هم بگذاریم می شود سال عزت و افتخار حسینی(علیه السلام)