باذان اولین شهید ایرانی مسلمان
48 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره


کتاب «باذان اولین شهید ایرانی» مسلمان منتشر شد.

باذان یکی از شخصیتهای ایران باستان است.
او از طرف خسرو پرویز به استانداری یمن منصوب شد. وی پس از جریان نامه پیامبر صلی الله علیه وآله به پادشاه ایران، موظف به دستگیری پیامبر یثرب می‌شود اما با دیدن کرامتی از حضرت محمد صلی الله وآله ایمان و به عنوان اولین ایرانی، مدال استانداری را از پیامبر صلی الله علیه وآله کسب کرد.
در پرتو ایمان وی ایرانیان مقیم یمن که تعدادشان زیاد بود به اسلام گرویدند و فضا برای تبلیغ اسلام در منطقه باز شد.

لذا حضرت علی علیه السلام به یمن رفته و اسلام را به ساکنین بومی یمن عرضه کردند. پس از آن قبایل یمنی فوج فوج به دین جدید گرویدند.
باذان با اسود عَنْسی یکی از پیامبران دروغین به مقابله پرداخت و افتخار اولین شهید ایرانی مسلمان را از آن خود کرد.
امروزه که جامعه ایرانی علاقه مند به شناختن اسطوره‌های ایران باستان است و اسلام ستیزان با سوء استفاده از علاقه، با معرفی برخی از شخصیتها در صدد ایجاد تقابل سازی تمدن اسلام و ایران باستان هستند، معرفی باذان و همراهان کمک شایانی در عدم ایجاد این تقابل سازی میکند.