شجره نامه امامزادگان
170 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره

چند سالی در فضای رسانه‌ای جامعه بحث تعداد امامزاده‌ها و تکثیر آنها بعد از انقلاب مطرح است.
این بحث با سخنان غیر علمی مدیر کل اوقاف یکی از استانها و نیز پاسخ غیر علمی یکی از نمایندگان مجلس داغتر شده است.
مطلب از این قرار است که چرا تعداد امامزاده‌ها و بقاع متبرکه پس از انقلاب افزایش چند برابری داشته است.
پر واضح است که متولیان امر پیش از انقلاب، نسبت به درج نام همه امامزادگان و بقاع کشور اهتمام نداشته و تنها به ثبت نام امامزادگان شاخص هر استان یا نهایتا شهرستان اکتفاء کرده و در برخی موارد نیز بقعه بیشتر از خود شخصیت مدفون اهمیت داشته زیرا به عنوان میراث فرهنگی به آن نگاه می‌کرده‌اند، اما پس از انقلاب، سازمان اوقاف اهتمام بیشتری داشته و امامزادگان تمام روستاها را ثبت کرده‌اند.
مثلا در روستای زرند کهنه از توابع شهرستان زرندیه بقعه‌ای با قدمت صدها سال وجود دارد که در سال1372 شمسی ثبت گردیده است. بنابراین باید بین ثبت بقاع یا امامزادگان و ایجاد آن تفکیک قائل شد و هر ثبتی را تأسیس یا ایجاد جدید در نظر نگرفت.
اما آنچه مدیر کل یکی از استانها مبنی بر عدم نیاز شجره نامه و سیاحتی عنوان کردن برخی از بقاع، فرموده غیر قابل قبول است. زیرا با تحقیق و تفحص در منابع انسابی و تاریخی صحت انتساب برخی از بقاع به شخص مدفون در آن مشخص می شود.
@pasokhgooii_shobahat_tarikhi
یکی از نمایندگان مجلس نیز می‌گوید:«کسی که شجره‌نامه ندارد چطور صحت این ادعا ثابت می‌شود، آیا مسئولان ماشین زمان دارند و به 1400 سال قبل برمی‌گردند؟
حتما شجره‌نامه‌های دقیقی را مراجع عالیقدری باید تأیید کنند و حکم بخورد؛ در غیر این صورت هر کسی یک شجره‌نامه می‌سازد، آن را هفت نسل عقب‌تر می‌برد و به امامی وصل می‌کند.»
سخن ایشان نیز غیر علمی، غیر کارشناسانه است و نشان از عدم اطلاع ایشان از منابع اَنسابی و علمای علم اَنساب دارد.
به گفته آیه الله رجائی که در علم انساب از شاگردان علامه نسابه آیه الله مرعشی نجفی محسوب می شوند، نودو پنج درصد سادات شجره نامه ندارند و شجره نامه برخی از آن پنج در صد نیز، اشکالهای تطبیقی دارد. به گفته ایشان شهرت محلی و منطقه‌ای بهترین و بالاترین راه شناخت سادات است. ایشان در مورد امامزاده‌ها نیز چنین نظری را ارائه کرده و بیان می دارد: هر بقعه‌ای که سابقه‌ی انتساب به امامزادگان را دارد حکم امامزاده را دارد و پیدا کردن شجره نامه همه آنها امکان پذیر نیست.
بنابراین، ایجاد و تأسیس امامزاده جدید قابل قبول نیست.
اما این گفته که هر امامزاده‌ای که شجره نامه ندارد امامزاده نیست، سخنی غیر علمی و بر پایه عدم اطلاع از مباحث مربوطه است.

تهیه شده در تاریخ25/9/97
@pasokhgooii_shobahat_tarikhi